• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

 • Phone01-4330609

Prime Fitness

स्वस्थ तथा सन्तुलित जीवनका लागि शारीरिक तन्दुरुस्त तथा मानसिक विकासका लागि व्यायाम भन्ने उद्देश्य पुरा गर्न यस सहकारी संस्थाबाट आफ्नै भवनको तेस्रो तल्लामा प्राइम फिटनेस  (Prime Fitness) नामबाट व्यायामशाला संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

प्राइम फिटनेसका विशेषताहरु :-

 1. व्यायाम गर्ने खुल्ला ठाउँ भएको ।
 2. तालिम प्राप्त ट्रेनरबाट तालिम दिइने ।
 3. फिटनेस गर्ने सामानहरु प्रशस्त रहेको ।
 4. मासिक न्युनत्तम शुल्क ।
 5. सदस्यहरुलाई विशेष छुटको सुविधा भएको ।
 6. ३,६,१२ महिनाको प्याकेजको सुविधा भएको ।
 7. नियमित वार्षिक Inter Prime Fitness Competition हुने गरेको तथा विजेता खेलाडिहरुलाई पुरस्कार स्वरुप वार्षिक निशुःल्क व्यायाम सुविधा दिने व्यवस्था गरेको ।
 8. आवश्यकता अनुसार बाह्रय प्रतियोगितामा सहभागी गर्ने गरेको ।
 9. निशुःल्क शुद्ध खानेपानी जारको सुविधा भएको ।
 10. पाकिङ्गको सुविधा भएको ।
 11. सिसि क्यामेरा जडान भएको ।
 12. सरसफाई नियमित हुने गरेको ।