• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

हायर पर्चेज कर्जा

  • सदस्यहरुको आवश्यकता अनुुुसार दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे सवारी साधन खरिदको लागि यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
  • यस कर्जाको अवधि २ देखि ६ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यो कर्जाको भुक्तानी मासिक किस्ताबन्दी रुपमा गर्नु पर्नेछ ।