• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

स्वास्थ्य कर्जा

  • स्वास्थ्य सम्बन्धि उपचार गर्नका लागि आवश्यकता हुने सदस्यहरुका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ देखि २ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • असल ऋणी सदस्यहरुले गरेका नियमित भुक्तानीको आधारमा ऋण नविकरण पनि गर्न सकिनेछ ।