• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

शैक्षिक कर्जा

  • स्वदेश वा बिदेशमा शिक्षा आर्जन गर्नको लागि रकमको आवश्यकता भएमा सदस्यहरुलाई यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ देखि २ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • असल ऋणी सदस्यहरुले गरेका नियमित भुक्तानीको आधारमा ऋण नविकरण पनि गर्न सकिनेछ ।