• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

बैदेशिक रोजगार कर्जा

  • बिशेषत: बिदेशमा काम गर्न जाने सदस्यहरुलाई यो कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ देखि २ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।