• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

कृषि कर्जा

  • कृषि व्यवसाय तथा कृषिमा कार्य गर्न चाहने सदस्यहरुलाई मौसमी, बेमौसमी, नगदे बाली तथा दीर्घकालीन खेती गर्न, कुखुरा, मत्स्य पालन, पशुपंक्षी पालन, बीउ बिजन, मल खाद र सिंचाई आदि यस परियोजना संचालनका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याजदर व्यापारिक कर्जामा कायम गरिएको व्याजदर भन्दा १% कम हुनेछ ।
  • यस कर्जाको अवधि १ देखि २ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
  • यस कर्जाको व्याज मासिक रुपमा र साँवा पटक पटक गरी परिपक्व अवधि भित्र चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।