• LocationKirtipur-9, Kathmandu, Nepal

  • Phone01-4330609

सुपर सेभिङ्ग

क. न्यूनतम मौज्दात रू २५,०००।– राखि खाता सञ्चालन गर्न सकिने
ख. दैनिक मौज्दातमा ब्याज गणना गरिनेछ । प्रत्येक ३/३ महिनामा व्याज पूँजीकरण गरिनेछ ।
ग. निःशुल्क नगदी पर्चा उपलब्ध गराइनेछ ।
घ. कीर्तिपुर स्मार्ट बैकिङ्ग सुबिधा भएको ।
ङ. ATM सुबिधा भएको ।
च. पूर्व सूचना दिई जति पनि रकम झिक्न पाइने ।